ຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງເປີດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຕິດຕາມການພັດທະນາຢ່າງໂປ່ງໃສ

ປັດຈຸບັນນີ້, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງສາມາດເຂົ້າໄປຕິດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາຕ່າງໆໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາເຖິງຜົນກະທົບຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ.

ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2016 ນີ້, ທ່ານ ແດນຽວ ຄຣູນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມຄະນະໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ດຣ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ, ມີ ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງສ໌ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່  ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງລົງຕິດຕາມນຳ.

ໂຄງການໄຟຟ້າດອນສະໂຮງມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງການຜະລິດ 260 ເມກາວັດ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນສົນທິສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ 1995 ແລະ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ່າງໆເປັນເວລາ 2-3 ປີ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການໃນຕົ້ນປີ 2016 ນີ້.

ລັດຖະບານລາວຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງໂປ່ງໃສ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມລວມທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນລົງຕິດຕາມເບິ່ງການພັດທະນາຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຢືນຢັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ ສປປ ລາວທີ່ຈະພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໄປຕາມທິດຍືນຍົງໂດຍນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນພະລັງງານໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ມີລາຄາເໝາະສົມເປັນທຳ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍໂອກາດໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພະລັງງານໃນອະນາຄົດ ໂດຍໄດ້ມີການຄຳນຶງເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຄັກແນ່ ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບໄປປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ.

ສປປ ລາວຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ເປີດກ້ວາງ ແລະ ໂປ່ງໃສຂອງໂຄງການໄຊຍະບູລີ ແລະ ດອນສະໂຮງໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳໃນປະເທດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ຕາມສາຂາ ແລະ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ສະບາຍໃຈວ່າ ທຸກໆການພັດທະນາຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃດໆໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ນ້ຳຂອງຮ່ວມກັນຢ່າງເດັດຂາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນດ້ານຄຸນະພາບຂອງນ້ຳ, ການໄຫລຂອງນ້ຳ, ດິນຕະກອນ, ການຂຶ້ນ-ລົງຂອງປາ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ອື່ນໆຕະຫລອດໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະການຜະລິດຕໍ່ໆໄປ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືພ້ອມທັງຮັບຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ສາກົນເປັນປົກກະຕິ.

ມູນການລົງທຶນຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳດອນສະໂຮງແມ່ນປະມານ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມດຳເນີນການຜະລິດໃນປີ 2019 ໂດຍສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສະເລ່ຍປະມານ 2.000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ແລະ ມີອາຍຸສຳປະທານ 25 ປີ.

Share:

Author: detmixay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.