ເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ຄັ້ງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ເອກະສານສະເໜີທິດທາງກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບອບອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ
2
ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳ ສຳລັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ
3
ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ
4
ບົດຄວາມເຫັນຂອງ ສະຫາຍ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຕໍ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານ 3 ສ້າງ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ