ດຳລັດ ປີ 2010
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດວ່າ​ດ້ວຍ ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ​ທີ່​ບໍ່​ສັງກັດ​ລັດຖະບານ
013/ນຍ
08/01/2010
2
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ
036/ນຍ
22/01/2010
3
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແລະ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ ບໍ່​​ເຕ່ນ​ແດນ​ຄຳ, ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ, ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳທາ, ສປປ ລາວ
089/ນຍ
04/02/2010
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ດັດ​ແກ້ ​ເຂດ​ເນື້ອ​ທີ່​ປ່າ​ສະຫງວນ​ນາ​ກາຍ-ນ້ຳ​ເທີນ, ​ເຂດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ​ເຂດ​ເນື້ອ​ທີ່​ອ່າງ​ເກັບ​ ນ້ຳ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ເທີ​ນ-2, ​ເຂດ​ຍົກ​ຍ້າຍຈັດ​ສັນ ​ແລະ ເຂດ​ປ່າ​ໄມ້ສຳລັບ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ກົງ ຈາກ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ເທີນ-2
122/ນຍ
03/03/2010
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ​ກອງທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ  ​ແລະ ພັດທະນາ​ວິ​ສາຫະ​ກິດຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ
`123/ນຍ
03/03/2010
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫະກ​ອນ
136/ນຍ
05/03/2010
7
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ​ການ​ຮັບຮອງ ​ແລະ ​ການປະ​ກາດ​ໃຊ້ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ຂອງ ສປປ ລາວ
137/ນຍ
12/03/2010
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການ​ຮັບຮອງ ​ແລະ ​ການປະ​ກາດ​ໃຊ້ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ການພັດທະນາ​ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ ​ໄລຍະ​ແຕ່​ປີ 2011 - ​2020
232/ນຍ
30/04/2010
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ​ການ​ຮັບຮອງ ​ແລະ ​ການປະ​ກາດ​ໃຊ້ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການພັດທະນາລະບົບ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2010 - 2020
250/ນຍ
13/05/2010
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ, ເມືອງຕົ້ນຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສປປ ລາວ
090/ນຍ
04/02/2010
11
ດຳລັດວ່າການເພີ່ມທະວີວຽກງານແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍໃນໄລຍະໃໝ່
121/ນຍ
24/02/2010
12
ດຳລັດວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

228/ນຍ
22/04/2010
13
ດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
225/ນຍ
24/05/2010
14
ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
259/ນຍ
01/06/2010
15
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ
293/ນຍ
15/06/2010
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍປ່າປ້ອງກັນ
333/ນຍ
19/07/2010
17
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຫ້າມໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
369/ນຍ
23/08/2010
18
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການພິມຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ຜະວິດຕະພັນຢາສູບ
370/ນຍ
23/08/2010
19
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
388/ນຍ
08/09/2010
20
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄູ ແຕ່ປີ 2010-2015
389/ນຍ
09/09/2010
21
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັຍຮອງ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານ ຄວາມຮ້ອນອົງສາ
416/ນຍ
23/09/2010
22
ດຳລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ
443/ນຍ
26/10/2010
23
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທ້ອງຖີ່ນ ທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳອົງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ
456/ນຍ
01/11/2010
24
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ທຸລະກັນດານ
468/ນຍ
10/11/2010
25
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳເທີນ 2
471/ນຍ
11/11/2010
26
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່
473/ນຍ
18/11/2010
27
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຂາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
474/ນຍ
18/11/2010
28
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ
517/ນຍ
09/12/2010