ເອກະສານກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳທົ່ວປະເທດ 2011-2012
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາສາລາວ
1
ບົດໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳ 2011-2012
2
ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທຳສົກປີ 2011-2012
3
ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຍຸຕິທຳຮາກຖານໃນສົກປີ 2011-2012 ແລະ ທິດທາງແຜນການສົກປີ 2012-2013
4
ສັງລວມສະຖິຕິກ່ຽວກັບບ້ານປອດຄະດີທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2012
5
ຕາຕະລາງສັງລວມການປະເມີນຜົນວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ, ວຽກງານໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ປະຈຳປີ 2012
6
ບົດຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ດຣ ຈະເລີນ ເຍຽປາວເຮີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳ ທົ່ວໄປເທດ ປະຈຳປີ 2011-2012
7
ຕາຕະລາງສັງລວມຜົນຂອງການປະເມີນຜົນວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ( ສຳລັບວຽກງານໂຄສະນາ )
8
ບົດຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ດຣ ຈະເລີນ ເຍຽປາວເຮີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳທົ່ວປະເທດ ປະຈຳສົກປີ 2011-2012
9
ມະຕິກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳທົ່ວປະເທດສົກປີ 2011-2012