Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີສໍາເລັດເກືອບເຄິ່ງ ແລະ ກຽມຈະອວ່ຍນໍ້າໃນກາງເດືອນມັງກອນ

  ທ່ານ ເຣວັດ ສຸວັນນະກິດຕິ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດໄຊຍະບູລີພາວເວີ້ຈໍາກັດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ວິລະພົນ ວິຣະວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມຄະນະລົງຢ້ຽມຢາມ  ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີ ໃນວັນທີ່ 29 ທັນວາ  2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້. 

   ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍາໄຊຍະບູລີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນປີ 2012  ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າສໍາເລັດແລ້ວປະມານ 40% ພາບຫຼັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຕົວເຂື່ອນທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ກາງເດືອນມັງກອນ ປີ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ທາງໂຄງການຈະມີການອ່ວຍແລວນໍ້າຂອງມາທາງເບື້ອງຂວາທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຕົວເຂື່ອນຝັ່ງເບື້ອງຊ້າຍ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າຫຼາບກວ່າ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຈະສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2019 ໂຄງການມີ 8 ເຄື່ອງຈັກມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1,280 MW ໃນນັ້ນຮັບໃຊ້ພາຍໃນ 60MW ທີ່ເຫຼືອແມ່ນສົ່ງຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ. ໂຄງການເກີດຂຶ້ນຈາກການຮ່ວມຫຼາຍບພາກສ່ວນ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຄື: ລັດຖະບານລາວຖືຮຸ້ນ 20%, ນັກທຸລະກິດລາວຖືຮຸ້ນ 5% ແລະ ບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດໄທຖືຮຸ້ນ 75% ການກໍ່ສ້າງແມ່ນປະຕິບັດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ມີແຮງງານທັງໝົດ 9,000-10,000 ຄົນ ໃນນັ້ນມີແຮງງານລາວກວມເອົາ 60% ອັນໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສົມຄວນ.

     ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍາໄຊຍະບູລີເປັນໂຄງການພະລັງງານນໍ້າແບບໄຫຼຜ່ານທີ່ບໍ່ມີການເກັບກັກນໍ້າດັ່ງນັ້ນຄວາມຈໍາເປັນໃນການອົບພະຍົບປະຊາຊົນອອກຈາກພຶ້ນທີ່ໂຄງການຈຶ່ງມີຈໍານວນບໍ່ຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບເຂື່ອນທີ່ມີອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ, ໂດຍມີປະຊາຊົນພຽງແຕ່ 458 ຄອບຄົວ ຈາກ 19 ໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ແຄມສອງຝັ່ງຂອງ ລະຫວ່າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນນັ້ນຈໍານວນ 15 ບ້ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລະດັບນໍ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ອີກ 4 ບ້ານທີ່ຢູ່ບໍລິເວນພຶ້ນທີ່ກໍ່ສ້າງເຊິ່ງຕ້ອງຍ້າຍບ້ານເຮືອນໄປຍັງພຶ້ນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ໃໝ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງປະຊາຊົນບັນຄອບຄົວດັ່ງກ່າວໄດ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຢ່າງດີອັນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ກໍ່ຄືຄຸນະພາຍຊີວິດຂຶ້ນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆ.

      ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍພາຍຫຼັງທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດຄື: ປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງເປັນຕົ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ຄຸນະພາບດີ ແລະ ລາຄາຖືກ, ກາຍເປັນຮາກຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບມະຫາພາກ, ການພັດທະນາສັງຄົມໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ການສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນພາກພຶ້ນ, ຊ່ວຍລົດພາວະໂລກຮ້ອນເພາະບໍ່ມີການປ່ອຍກ໊າສກາກໂບນິກຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ. ນອກນີ້ລົດຖະບານລາວຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຕະຫຼອດໄລຍະສໍາປະທານ 29 ປີຄື: ໄດ້ຈາກອາກອນກໍາໄລ, ຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນທີ່ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 20% ໂດຍລວມແລ້ວໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ ເປັນຈໍານວນມະຫາສານ.

 

 

ຂັດມາຈາກບົດຂ່າວໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ສະບັບວັນທີ່ 6 ມັງກອນ 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download