Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສພະລັງງານອາຊຽນຄັ້ງພິເສດ

 ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສອາຊຽນ ຄັ້ງພິເສດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 12-13 ມັງກອນ 2015 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງມີການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ່ 17 ສະພາບໍລິຫານສູນພະລັງງານງານອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 2 ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາ ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງ ສປປ ລາວ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ.

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສອາຊຽນ ສປປ ລາວ, ມີຕົວແທນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິດອາຊຽນ, ອົງການພະລັງງານສາກົນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 80 ທ່ານ.

 

          ສໍາລັບກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສອາຊຽນ ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເມີນຜົນການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານອາຊຽນໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ລວມທັງການກະກຽມແຜນການຮ່ວມມື 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າຮອດປີ 2020 ເຊິ່ງຂອງການຮ່ວມມືປະກອບມີການສົ່ງເສີມດ້ານການປະຢັດພະລັງງານ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຖ່ານຫີນສະອາດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງອາຊຽນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ແກ໊ດທໍາມະຊາດ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອາຊຽນ, ການຮ່ວມມືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນພະລັງງານອາຊຽນ,  ການຮ່ວມມືດ້ານການນໍາໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄລຍ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບປະເທດຄູ່ເຈລະຈາອື່ນໆ. ພິເສດກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຂອບການຮ່ວມມືອາຊຽນ ກັບ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.

             ສ່ວນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 17 ສະພາບໍລິຫານສູນພະລັງງານອາຊຽນ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີແນະນໍາຕົວ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງສູນດັ່ງກ່າວຂອງຫົວໜ້າສູນຄົນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາສໍາຄັນທັງມີການສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍພະລັງງານອາຊຽນ, ນອກນີ້ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາບົດກວດສອບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສູນຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ.

            ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 2 ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃຫ້ສິງກະໂປ  ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງປະເທດໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ, ບັນຫາການບໍລິການ ແລະ ບັນຫາດ້ານການດໍາເນີນງານທີ່ຈໍາເປັນ ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າຜ່ານໄປຍັງສິງກະໂປ.

 

 

 

ຄັດມາຈາກບົດຂ່າວໜັງສືພິມປະເທດລາວ ສະບັບວັນທີ່ 13 ມັງກອນ 2015

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download