Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ອາຊຽນຮ່ວມມືກັນປະຢັດພະລັງງານ, ສ່ວນໂຄງການຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ສິງກະໂປແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ

    ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສອາຊຽນ  ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືເຖິງຂອບການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໂດຍຈະຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມປະຢັດພະລັງງານ,     ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ, ສ່ວນໂຄງການສົ່ງໄຟຟ້າອອກຂາຍສິງກະໂປ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງແຕ່ບໍ່ສາມາດກໍານົດຂອບເຂດເວລາທີ່ແນ່ນອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮູບແບບວີທີ

ການສົ່ງເສຍກ່ອນຈຶ່ງຄ່ອຍຕົກລົງກັນ.

      ປະຊຸມພິເສດເຈົ້າໜ້າທີ່ພະລັງງານອາວຸດໂສອາຊຽນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 12-13 ມັງກອນ ນີ້ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ດຣ. ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ , ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການພະລັງງານສາກົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກເຂົ້າຮ່ວມ.

     ທ່ານ ດຣ. ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂໍ້ແນະນໍາໃນກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີອາຊຽນຊຶ່ງ ສປປລາວ ເປັນເຈົ້າພາບໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທີ່ສໍາຄັນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການປະຢັດພະລັງງານ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດໂດຍສະເພາະແມ່ນພະລັງງານທົດແທນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຖ່ານຫີນ ແລະ ລວມທັງແກ໊ດທຳມະຊາດ.

     ນອກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຖິງໂຄງການຂອງ ສປປລາວ ທີ່ຈະສົ່ງໄຟຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປ ໂດຍຜ່ານປະເທດໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນແລ້ວ, ເຫັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ, ແຕ່ຍັງຈະປຶກສາຫາລືວ່າຈະຂາຍໃນຮູບແບບໃດ, ຂາຍໃນຮູບແບບ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຂາຍບາງໄລຍະເວລາ (ເມື່ອໄທຕ້ອງການ ລາວຈະສົ່ງໃຫ້ໄທ ແລະ ເມື່ອ ມາເລເຊຍ ຕ້ອງການ ໄທຈະສົ່ງໃຫ້ມາເລເຊຍ ຕໍ່ໆກັນໄປ ).

     ທາງປະທານກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ເບື້້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ຕົກລົງປະລິມານການສົ່ງອອກເທື່ອ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກາລືເຖິງກົນໄກ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ຕົກລົງເສຍກ່ອນ, ເຊິ່ງຈິດໃຈຂອງ ສປປລາວ ແລ້ວແມ່ນຕ້ອງການຈະສົ່ງໃຫ້ໃນລະດູຝົນ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າລະດູແລ້ງ, ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງລະອຽດຈຶ່ງຕົກລົງກັນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ ຊຶ່ງຜ່ານມາມີພຽງສັນຍາສອງຝ່າຍເຊັ່ນວ່າ: ສັນຍາລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ຫຼື ສັນຍາ ໄທ-ມາເລເຊຍ ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາລະອຽດເຖິງຂອດຂັ້ນຕອນລວມທັງນິຕິກໍາຕ່າງໆ  ແຕ່ຫວັງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.

 

 

 

ຄັດມາຈາກບົດຂ່າວໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ສະບັບວັນທີ່ 13 ມັງກອນ 2015

 

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download