Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາສົ່ງເສີມປະຊາຊົນໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ໂຄງການ​​ໄຟຟ້າ​ຫົງ​ສາ ນອກຈາກ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່ພັກອາໄສ  ແລະ  ສະໜອງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄວາມ​ສະດວກ​ອັນ​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການແລ້ວຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດງານ​ທໍາ​ເຝິກ​ວິຊາ​ຊີບ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນດີ​ໃຫ້ຂຶ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ປະຊາຊົນບ້ານ​ນາ​ແກ່ນ​ຄໍາ ​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ.

ທ່ານ ນາງ ການຈະນາ ສຸກພົມຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາຈຳກັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ແມ່ຍິງ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂສ້າງ​ກອງທຶນ ພັດທະນາບ້ານ ​​ເຊິ່ງທາງໂຄງການໄດ້ ໃຫ້ທຶນເບື້ອງຕົ້ນໃນການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຈໍານວນ 128 ລ້ານກີບ, ມາຮອດ ປັດຈຸບັນກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ມີສະມາຊິກ 436 ຄົນ ມີເງິນຝາກທັງໝົດ 378 ລ້ານ​ກວ່າກີບ ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມ 285 ລ້ານ​ກວ່າກີບ ​ເພື່ອລົງທຶນ​​ໃສ່​ການ​ຜະລິດ​ຫັດຖະ​ກໍາໃນຄົວເຮືອນ, ສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາຈັກສານໄມ້ປ່ອງ, ສົ່ງ ເສີມການເຮັດຍູກວດ (ຟອຍ), ສົ່ງເສີມການຕໍ່າຫູກຍ້ອມ ສີທໍາມະຊາດ, ເຮັດຖົງຈາກຜ້າແສ່ວ, ​ສົ່ງ​ເສີມພາກ ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການແລະອື່ນໆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference from Website: http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=1192

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download