Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

     ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ສໍາເລັດແລ້ວ 66 %

     ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າຄານ 3 ເປັນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຊິໂນໄຮໂດຼ ຈາກປະເທດຈີນເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍການກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານເອັກຊິມແບັງ ແຫ່ງ ສປປ ຈີນ 95% ແລະ ສົມທົບທຶນຂອງໄຟຟ້າລາວ 5% ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 132.767.028 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 42 ເດືອນ, ກໍາລັງການຕິດຕັ້ງ 60 Mw, ຖ້າສໍາເລັດຈະຜະລິດກະແສໄຟໄດ້ 2,408 Kwh/ປີ.

       ໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດດອນໂມ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ທ່ານ ທະວີສິດ ຈັນເທວີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການກໍ່ສ້າງໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ນີ້ແມ່ນເລີ່ມມາແຕ່ທ້າຍປີ 2012 ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 66%

ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະກອບມີ: ວຽກສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ວຽກການກໍ່ສ້າາງຕາມເຕັກນິກແມ່ນສືບຕໍ່ວຽກກໍ່ສ້າງເຮືອນຈັກ, ກໍ່ສ້າງຕົວເຂື່ອນ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2015 ນີ້, ສ່ວນການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃໝ່ແມ່ນສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງອີກຈໍານວນໜຶ່ງຈະສໍາເລັດໃນເດືອນມີຖຸນາ 2015 ແລະ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງຫາສະຖານີ ຫຼວງພະບາງ 2 ຢູ່ເມືອງ ຊຽງເງິນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ.

    ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ່າງ 2 ເຂື່ອນ ຄື: ເຂື່ອນ 2 ແລະ ເຂື່ອນ 3. ສໍາລັບເຂື່ອນ 2 ແມ່ນສໍາເລັດໄປແລ້ວສ່ວນໃຫ່ຍ ຄາດວ່າໃນທ້າຍປີ 2015 ນີ້ ຈະດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຈໍາໜ່າຍ. ສ່ວນເຂື່ອນ 3 ແມ່ນຈະໄດ້ສໍາເລັດໃນປີ 2016 ແລະ ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ 4 ຢູ່ເຂດເມືອງໂພນໄຊ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ ແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນແນໃສ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ອອກຈໍາໜ່າຍບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ສົ່ງຂາຍບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງຈໍານວນໜຶ່ງ ຖ້າຫາກໂຄງການສໍາເລັດແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອມີຄວາມພຽງພໍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄັດມາຈາກບົດຂ່າວໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ສະບັບວັນທີ່ 29 ມັງກອນ 2015 ໜ້າທີ່ 7

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download