Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

Nam kong    ລົງ​ຕິດຕາ​ມຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ກົງ 2, ນໍ້າ​ກົງ 3 ​ວັນ​ທີ 25-26 ມີນາ 2015.ຫົວໜ້າ​ກົມທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ ແລະ ຮອງກົມທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທີ​ມງານ​ວິຊາ​ການ​ຈາກ ກທພ ມີ​ແຜນ​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການເຂື່ອນ​​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ກົງ 2, ນໍ້າ​ກົງ. ຈຸດປະສົງ​ຕົ້ນຕໍ​ ເພື່ອ​ລົງ​ຕິດຕາມຊຸກຍູ້​ ​ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະນາໂຄງການ

 

          ເຂື່ອນຫຼັກເປັນປະເພດເຂື່ອນຄອນກຣີດຖ່ວງນໍ້າໜັກ(Concrete Gravity Dam), ສູງ50m, ສັນເຂື່ອນຍາວ 210m ແລະ ກວ້າງ 8m. ໜ້າດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມຂອງເຂື່ອນເປັນເບຕົງເສີມເຫຼັກມີຄວາມໜາ 1 ຫາ 2 m ສ່ວນໂຕເຂື່ອນແມ່ນເທດ້ວຍເບຕົງ 150 MPa.

ອຸມົງສົ່ງນໍ້າມີຄວາມຍາວທັງໜົດ1,430m ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 02 ສ່ວນດັ່ງນີ້:

 

  • ສ່ວນທີ 1: ຈາກປະຕູຮັບນໍ້າຫາທໍ່ລະບາຍຄວາມດັນ, ມີຄວາມຍາວ 1,340m, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5.4 m ພື້ນຂອງອຸມົງມີຄວາມຄ້ອຍ 1.5% ຊຶ່ງໂຄງສ້າງຂອງອຸມົງເຮັດດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກໜາ ()m, ສະເພາະປາກອຸມົງນໍ້າເຂົ້າຍາວ 26 m ແມ່ນເບຕົງເສີມເຫຼັກໜາ 1 m.
  • ສ່ວນທີ 2: ມີຄວາມຍາວ 90m, ມີຊ່ວງເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5.4 m ຫາ ຊ່ວງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ4.2 m ຍາວ 10 m ແລະ ອີກ 80 m ​ເປັນອຸມົງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 4.2 m ພື້ນຂອງອຸມົງມີຄວາມຄ້ອຍ 1.7% ຊຶ່ງໂຄງສ້າງດ້ານໃນຂອງອຸມົງແມ່ນໂຄງສ້າງເຫຼັກໜາ 20 mm ທີຫຸ້ມດ້ວຍເບຕົງໜາ . ສ່ວນປາກອຸມົງນໍ້າອອກຍາວ 16 m ແມ່ນໂອບເບຕົງເສີມເຫຼັກໜາ1 m.

 

ການຊີເຈາະອຸມົງຍາວ 1,430m ໄດ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2012. ສ່ວນວຽກໂຄງສ້າງແມ່ນກໍາລັງກະກຽມລົງມືປະຕິບັດ, ບໍລິມາດເທຄອນກຣີດໂຄງສ້າງດ້ານໃນປະຕິບັດໄດ້ 7%

 

          ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮອດວັນທີ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2015 ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 80 %ຂອງບໍລິມາດການອອກແບບໂຄງການ.

ໂຄງການບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຈະປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາ ຊົນ ບ້ານລະມອງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າຫາບ້ານ, ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະວຽກສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ຈໍາເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ.

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download