Nam kong    ລົງ​ຕິດຕາ​ມຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ກົງ 2, ນໍ້າ​ກົງ 3 ​ວັນ​ທີ 25-26 ມີນາ 2015.ຫົວໜ້າ​ກົມທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ ແລະ ຮອງກົມທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທີ​ມງານ​ວິຊາ​ການ​ຈາກ ກທພ ມີ​ແຜນ​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການເຂື່ອນ​​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ກົງ 2, ນໍ້າ​ກົງ. ຈຸດປະສົງ​ຕົ້ນຕໍ​ ເພື່ອ​ລົງ​ຕິດຕາມຊຸກຍູ້​ ​ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະນາໂຄງການ

 

          ເຂື່ອນຫຼັກເປັນປະເພດເຂື່ອນຄອນກຣີດຖ່ວງນໍ້າໜັກ(Concrete Gravity Dam), ສູງ50m, ສັນເຂື່ອນຍາວ 210m ແລະ ກວ້າງ 8m. ໜ້າດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມຂອງເຂື່ອນເປັນເບຕົງເສີມເຫຼັກມີຄວາມໜາ 1 ຫາ 2 m ສ່ວນໂຕເຂື່ອນແມ່ນເທດ້ວຍເບຕົງ 150 MPa.

ອຸມົງສົ່ງນໍ້າມີຄວາມຍາວທັງໜົດ1,430m ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 02 ສ່ວນດັ່ງນີ້:

 

  • ສ່ວນທີ 1: ຈາກປະຕູຮັບນໍ້າຫາທໍ່ລະບາຍຄວາມດັນ, ມີຄວາມຍາວ 1,340m, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5.4 m ພື້ນຂອງອຸມົງມີຄວາມຄ້ອຍ 1.5% ຊຶ່ງໂຄງສ້າງຂອງອຸມົງເຮັດດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກໜາ ()m, ສະເພາະປາກອຸມົງນໍ້າເຂົ້າຍາວ 26 m ແມ່ນເບຕົງເສີມເຫຼັກໜາ 1 m.
  • ສ່ວນທີ 2: ມີຄວາມຍາວ 90m, ມີຊ່ວງເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5.4 m ຫາ ຊ່ວງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ4.2 m ຍາວ 10 m ແລະ ອີກ 80 m ​ເປັນອຸມົງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 4.2 m ພື້ນຂອງອຸມົງມີຄວາມຄ້ອຍ 1.7% ຊຶ່ງໂຄງສ້າງດ້ານໃນຂອງອຸມົງແມ່ນໂຄງສ້າງເຫຼັກໜາ 20 mm ທີຫຸ້ມດ້ວຍເບຕົງໜາ . ສ່ວນປາກອຸມົງນໍ້າອອກຍາວ 16 m ແມ່ນໂອບເບຕົງເສີມເຫຼັກໜາ1 m.

 

ການຊີເຈາະອຸມົງຍາວ 1,430m ໄດ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2012. ສ່ວນວຽກໂຄງສ້າງແມ່ນກໍາລັງກະກຽມລົງມືປະຕິບັດ, ບໍລິມາດເທຄອນກຣີດໂຄງສ້າງດ້ານໃນປະຕິບັດໄດ້ 7%

 

          ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮອດວັນທີ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2015 ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 80 %ຂອງບໍລິມາດການອອກແບບໂຄງການ.

ໂຄງການບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຈະປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາ ຊົນ ບ້ານລະມອງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າຫາບ້ານ, ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະວຽກສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ຈໍາເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ.