Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນເມືອງຫົງສາ ປ່ຽນໂສມໜ້າໃໝ່

​ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານ ຄວາມຮ້ອນຫົງສາເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຈຶ່ງຕ້ອງການແຮງງານທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເມື່ອມີ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍມາ ໂຮມຢູ່ບ່ອນດຽວກັນແນ່ນອນຄວາມ ຕ້ອງການດ້ານທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ສະບຽງອາຫານຈຳເປັນ ຕ້ອງ ເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.


    ທ່ານ ເພັດວິຊ ສຸນວິໄລ ເຈົ້າເມືອງໆຫົງສາແຂວງໄຊຍະບູລີກ່າວວ່າ: ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງເມືອງຫົງສາໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກກະສິກຳໄປສູ່ ການບໍລິການຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ເມື່ອມີໂຄງການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ມີການ ຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຊິ່ງມີປະຊາຊົນຊາວເມືອງຫົງສາໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການ 1.800 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີ ປະຊາກອນຈາກແຫ່ງ ອື່ນລວມທັງຈາກປະເທດເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ປະມານ 3.000 ກວ່າຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດສະ ບຽງອາຫານ ປ້ອນຕະຫຼາດໃນເມືອງຫົງສາ, ສ່ວນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂກໍໄດ້ຫັນໄປສູ່ອາຊີບການບໍລິການເຊິ່ງເຫັນວ່າເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງ ມາຮອດປະຈຸບັນຄອບຄົວທຸກ ຍາກຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 122 ຄອບ ຄົວຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ບ້ານທຸກຍາກເຫຼືອພຽງ 1 ບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບສະ ເລ່ຍ 1.860 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.


    ສະຫຼຸບແລ້ວຫຼັງຈາກໂຄງການນີ້ເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດເນື່ອງຈາກວ່າມີການຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຜະ ລິດເປັນສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.ນອກຈາກນີ້ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ລະບົບສາ ທາລະນຸປະໂພກກໍມີການປັບ ປຸງດີຂຶ້ນຫຼາຍຫາກ ທຽບໃສ່ກ່ອນ ຍັງບໍ່ມີໂຄງການ.
    ສຳລັບຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຄື່ອງທຳອິດ (ເຕົາທຳອິດ) ແລະ ເລີ່ມຂາຍ ກະ ແສໄຟຟ້າໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທເມື່ອວັນທີ 2 ມີຖຸນານີ້,  ສ່ວນເຄື່ອງທີສອງຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນເດືອນພະຈິກເຖິງນີ້ແລະ ເຄື່ອງ ທີສາມຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນ ເດືອນມີນາ2016ເຊິ່ງຈະເປັນ ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
    ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາກ່າວວ່າ: ການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນສຳເລັດ ແລ້ວ 96,6% ເຊິ່ງຖືວ່າຊ້າກວ່າ ແຜນເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການເດີນໜ້າຕໍ່ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເຄື່ອງທຳອິດເນື່ອງຈາກວ່າ: ເມື່ອສຳເລັດເຕົາທຳອິດທຸກຢ່າງຈະງ່າຍຂຶ້ນ ສ່ວນການບຸກເບີກບໍ່ຖານຫີນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 96% ເຊິ່ງເປັນການເປີດໜ້າດິນ ໂດຍຖ່ານຫີນທີ່ນຳມາໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ຈະ ໃຊ້ລະບົບສາຍພານລຳລຽງເຂົ້ມາເຖິງເຄື່ອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.
    ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາຕັ້ງຢູ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີກຳລັງການຜະລິດ(ກຳລັງຕິດຕັ້ງ) 1.878 ເມກາວັດ ໂດຍຕິດຕັ້ງ 3 ໜ່ວຍ (3ເຄື່ອງ) ໜ່ວຍລະ 626 ເມກາວັດ ເຊິ່ງຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 100 ເມກາວັດ ແລະ ຂາຍໃຫ້ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະ ລິດແຫ່ງ ປະເທດໄທ 1.473 ເມກາວັດ ເປັນເວລາ 25 ປີ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາ ແຕ່ປີ 2010 ໂດຍມີບໍລິສັດຜູ້ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າມີເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນໂດຍມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງຈົນເຖິງປີ 2015 ໃນເນື້ອທີ່ສຳປະທານ 76,2 ກິໂລຕາແມັດ ໂດຍມີ 3 ບໍລິສັດຖືຮຸ້ນໄດ້ແກ່: ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວຖືຮຸ້ນ 20%, ບໍລິສັດບ້ານປຸພາວ ເວີຈຳ ກັດຖືຮຸ້ນ 40% ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າຣາຊບູຣີ ໂຮນດິ້ງຈຳກັດມະຫາຊົນ ຖືຮຸ້ນ 40%.


    ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດມີບໍ່ຖານຫີນມີປະລິມານສຳຮອງ 577,4 ລ້ານໂຕນ ເພື່ອເປັນເຊື້ອເພີງໃນຂະບວນການຜະລິດ ຄາດ ວ່າຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະ ລິດຕະຫຼອດ 25 ປີຂອງການ ສຳປະທານປະມານ 370,8 ລ້ານໂຕນ ເຊິ່ງຕົກປະມານ 14,3 ໂຕນຕໍ່ປີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງ ມີເຂື່ອນນ້ຳເລືອກ ແລະ ເຂື່ອນນ້ຳແກນ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໂດຍເປັນວັດຖຸດິບ ໃນການໃຊ້ຕົ້ມ ເຊິ່ງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເພາະວ່າຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດ ຈະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໂດຍ ກົງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໃຊ້ແຮງດັນອື່ນໆເຂົ້າຊ່ວຍຈຳເປັນຕ້ອງມີນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂື່ອນນ້ຳເລືອກຍັງສະໜອງຫົດ ເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນປະ ມານ 350 ເຮັກຕາ ແລະ ນຳໄປຜະລິດນ້ຳປະປາຮັບໃຊ້ຊາວເມືອງຫົງສາໄດ້ອີກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບໍ່ຫີນປູນຢູ່ເມືອງເງິນ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບນຳ ມາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນຂະບວນການ ດັກຈັບຄາບອນໄດອ໋ອກໄຊ ຈາກຂະບວນການເຜົາໄໝ້.
    ໂຮງໄຟຟ້າແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຄາດຫວັງໃຫ້ເປັນໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖານຫີນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ ຊຸມຊົນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ນຳມາດຖານສິ່ງ ແວດລ້ອມຈາກທະນາຄານ ໂລກມາເປັນແນວທາງໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບໂຮງໄຟຟ້າ ຢ່າງມີລະບົບລວມທັງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການ ດັກຈັບສິ່ງ ເສດເຫຼືອໃນຂະບວນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິ ພາບລະດັບສາກົນ.
    ນອກຈາກນີ້,  ຍັງມີການວັດແທກຄຸນນະພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕັ້ງແຕ່ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຈົນເຖິງຕະຫຼອດໄລຍະການສຳປະທານ ເຊິ່ງມີ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ: ໂຮງໄຟຟ້າແຫ່ງນີ້ຈະບໍ່ກໍ່ ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງເມືອງຫົງສາ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ຢ່າງແນ່ນອນ.
    ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສຳປະທານວ່າ: ບໍລິສັດຈະຕ້ອງເບິ່ງແຍງປະຊາ ຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຈຳນວນ 450 ຄອບຄົວໃຫ້ມີຊີວິດ ການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກສັນຍາດັ່ງກ່າວບໍລິສັດໄດ້ ກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃຫ້ຕາມ ເສັ້ນທາງຫົງສາ-ໄຊຍະບູລີທີ່ຈະພັດທະນາເປັນເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ ປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ ບ້ານ ໃໝ່ນາແກ່ນຄຳ ເຊິ່ງແຕ່ລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍແລ້ວຍັງໄດ້ປຸກເຮືອນໃຫ້ໃນເນື້ອທີ່ 450 ຕາແມັດ ພ້ອມທີ່ດິນທຳການຜະລິດຄອບຄົວລະ 2 ເຮັກຕາທີ່ ມີເສັ້ນທາງ ພ້ອມນ້ຳລິນເຂົ້າເຖິງ, ໃນນັ້ນ 1 ເຮັກຕາຕ້ອງປູກຢາງພາລາ, ສ່ວນອີກໜຶ່ງເຮັກຕາໄວ້ປູກພືດ ຜັກອື່ນໆ, ຫາກຄອບຄົວໃດມີ ສະມາຊິກ 8 ຄົນຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ ເຮືອນ 2 ຫຼັງ ພ້ອມທຳການຜະລິດ 4 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ 2 ເຮັກຕາປູກຢາງພາລາ ແລະ ອີກ 2 ເຮັກຕາປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ແລະ ເນື້ອທີ່ລ້ຽງສັດລວມຂອງບ້ານນຳອີກ.


    ສຳລັບບ້ານຈັດສັນໃໝ່ບ້ານນາແກ່ນຄຳໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາທາລະນຸປະໂພກໃຫ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ: ທາງປູຢາງ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ລະບົບລະ ບາຍນ້ຳພ້ອມດ້ວຍໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຕະຫຼາດ, ວັດ, ຫ້ອງ ການບ້ານພ້ອມສະໂມສອນ ບ້ານ ແລະ ປ້ອມຕຳຫຼວດ.
ພາຍຫຼັງຍົກຍ້າຍແລ້ວບໍ ລິສັດໄດ້ສະໜອງສະບຽງອາ ຫານໃຫ້ເປັນເວລາ 3 ປີພ້ອມ ທັງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີອາຊີບທີ່ ໝັ້ນຄົງໃຫ້ມີລາຍຮັບຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ 150% ທຽບໃສ່ກ່ອນການຍົກຍ້າຍ, ບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຫຼາກ ຫຼາຍ ສາຂາອາຊີບ ແລະ ຝຶກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີສູນພັດທະນາກະສິກຳ ເນີນສູງເຂດບ້ານນາປຸງຕາມ ເສັ້ນທາງເມືອງຫົງສາຫາແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອເປັນ ແບບຢ່າງດ້ານກະສິກຳໂດຍໄດ້ນຳພືດຫຼາຍຊະນິດມາກ້າໄວ້ທີ່ສູນແຫ່ງນີ້ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນລ້າໆພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງມີອາຊີບມີລາຍ ຮັບສະໝ່ຳສະເໝີ.

ໂດຍ : ຄໍາເຮືອງ

ອ້າງອີງຈາກ:ເວັບໄຊ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ

http://www.pasaxon.org.la/economic/03-06-15/content3.html

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download