Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມລົງເລີກດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກຂະແໜງທຸລະກິດພະລັງງານ, ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກເມືອງວັງວຽງແຂວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 24- 28/8/2015 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານຈະເລີນອິນທະວີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່, ໂດຍມີຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 17 ແຂວງແລະກົມ ກອງ ຂອງກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 74 ທ່ານກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ (HMTA, C.2b).

Read more ...

 

The Lao government has reaffirmed its commitment to ensuring that the ongoing construction of the Xayaboury Dam on the Mekong mainstream is undertaken in a transparent manner and that stakeholders are kept informed.

To this end, the government convened a dissemination workshop for representatives of international organisations, NGO's and other stakeholders on the status of the Xayaboury and Don Sahong hydropower project developments, which took place at Don Chan Palace hotel in Vientiane on 15th July 2015.

Read more ...

ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນເມືອງຫົງສາ ປ່ຽນໂສມໜ້າໃໝ່

​ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານ ຄວາມຮ້ອນຫົງສາເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຈຶ່ງຕ້ອງການແຮງງານທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເມື່ອມີ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍມາ ໂຮມຢູ່ບ່ອນດຽວກັນແນ່ນອນຄວາມ ຕ້ອງການດ້ານທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ສະບຽງອາຫານຈຳເປັນ ຕ້ອງ ເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.

Read more ...

Sepien Xenumnoiy pic

ການລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ວັນທີ 27/03/2015 ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານ ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ ແລະ ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຄະນະກົມຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງກົມ.ຈຸດປະສົງ​ ລົງ​ຕິດຕາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຮັບຮູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ

Read more ...

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download