Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ດໍາເນີນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ

 ນັບແຕ່ມີພິທີວາງສິລາລຶກເພື່ອເລີມກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ນໍ້າຂອງໄຊຍະບຸລີໃນປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ດໍາເນີນຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ທຸກປະການ ແລະ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ທັງມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 40% ເຊິ່ງການພັດທະນາໂຄງການນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ ແລະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 

Read more ...

     ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ສໍາເລັດແລ້ວ 66 %

     ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າຄານ 3 ເປັນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຊິໂນໄຮໂດຼ ຈາກປະເທດຈີນເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍການກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານເອັກຊິມແບັງ ແຫ່ງ ສປປ ຈີນ 95% ແລະ ສົມທົບທຶນຂອງໄຟຟ້າລາວ 5% ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 132.767.028 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 42 ເດືອນ, ກໍາລັງການຕິດຕັ້ງ 60 Mw, ຖ້າສໍາເລັດຈະຜະລິດກະແສໄຟໄດ້ 2,408 Kwh/ປີ.

       ໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດດອນໂມ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ທ່ານ ທະວີສິດ ຈັນເທວີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການກໍ່ສ້າງໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ນີ້ແມ່ນເລີ່ມມາແຕ່ທ້າຍປີ 2012 ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 66%

Read more ...

President Choummaly Sayasone ( front left ) strikes a gong to signify the start of construction of Stage 2 of the Xayaboury Hydroelectric Project.

 Xayaboury province: Stage 2 of  the Xayaboury Hydroelectric Project on  the Mekong has begun with  the construction of coffer dams on  the Luang Prabang province side of   the river. Completion of Stage 1 in Xayaboury province enabled engineers to divert the flow of the river to the spillway.

Read more ...

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຂ້າມຊາຍແດນ

         ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນແຕ່ຢ່າງໃດ ນັບທັງດ້ານຕະກອນ, ສານ ອາຫານໃນນ້ຳ, ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ, ຜົນກະທົບຕໍ່ປາ ແລະ ອື່ນໆ. ຕາມການ​ປະ​ເມີນ​ຄືນ​ໂດຍ​ຊ່ຽວຊານ​ເອກະລາດ ຕໍ່ບັນຫາ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ກ່ຽວ ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ​ໄຟຟ້າ​ຕາມລຳ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພະ​ແມ່ນ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟ ຟ້າດອນ​ສະ​ໂຮງ ​​ແລະ ​ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີມາ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ ເຫັນ​ວ່າບັນຫາ​ຕ່າງໆລວມທັງຜົນ​ກະທົບຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ນັ້ນ ​ໄດ້ອອກ​ມາ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ເປັນ​ບວກ​ເຊັ່ນ: ບັນຫານຂີ້ຕົມ(ຕະກອນ), ສານ​ອາຫານ​ໃນນ້ຳ ​ຢູ່ ປາກ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ, ຄຸນ​ນະພາ​ບນ້ຳ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ເຂື່ອນ ​ແລະ ບັນຫາ​ການ​ຂຶ້ນ​ລົງ​ຂອງ​ປາ, ສິ່ງ​ສຳ ຄັນ ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​ແຫ​ລ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ຫລັງ​ຈາກ​ສຳ​ເລັດ​ການກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ດອນ​ສະ​ໂຮງ.

Read more ...

ໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາສົ່ງເສີມປະຊາຊົນໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ໂຄງການ​​ໄຟຟ້າ​ຫົງ​ສາ ນອກຈາກ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່ພັກອາໄສ  ແລະ  ສະໜອງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄວາມ​ສະດວກ​ອັນ​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການແລ້ວຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດງານ​ທໍາ​ເຝິກ​ວິຊາ​ຊີບ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນດີ​ໃຫ້ຂຶ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ປະຊາຊົນບ້ານ​ນາ​ແກ່ນ​ຄໍາ ​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ.

Read more ...

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download