ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງໄຊຍະບູລີ

ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງປະມານ 80 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເມືອງໄຊຍະບູລີ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກປະມານ 35 ກິໂລແມັດ, ມີຄວາມສູງຂອງເຂື່ອນ: 28.5 ແມັດ, ມີຄວາມຍາວຂອງເຂື່ອນ: 820 ແມັດ, ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສະເລ່ຍ: 7,370 ຈີກາວັດໂມງ/ປີ.

Share:

Author: detmixay